Трудові відносини

Часті питання
Як роботодавцю можна оптимізувати трудові відносини після скасування карантину?
Є три варіанти:

(1) неповний робочий час

(2) зменшення заробітної плати

(3) суміщення професій (посад)
Коли роботодавець може запровадити неповний робочий час?
Режим неповного робочого часу може застосовуватися тоді, коли завантаження працівників після карантину зменшилось, а роботодавець не потребує такої кількості персоналу, як до карантину, але бажає зберегти професійний рівень працівників без звільнень.
Які є види режиму неповного робочого часу?
Існують такі види режиму неповного робочого часу, як:

(1) неповний робочий день

(2) неповний робочий тиждень

(3) поєднання неповного робочого дня та неповного робочого тижня. Рішення про поєднання було детально розглянуто у листі Міністерства праці та соціальної політики України № 713/19/71-07 від 29 березня 2007 року.
Як роботодавець може запровадити режим неповного робочого часу за угодою між працівником та роботодавцем?
Режим неповного робочого часу за угодою між працівником та роботодавцем діє лише тоді, коли працівник подає свою заяву про запровадження неповного робочого часу, а роботодавець видає відповідний наказ.
Як роботодавець може запровадити режим неповного робочого часу у зв'язку із Організаційними змінами?
Режим неповного робочого часу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці ("Організаційні зміни") запроваджується за ініціативою роботодавця (на підставі відповідного наказу) тільки на підставі вищезазначених змін.
Які нюанси режиму неповного робочого часу у зв'язку із Організаційними змінами?
Важливі нюанси цього варіанту:

(1) проінформувати працівників, чий робочий час було змінено, про новий робочий графік не пізніше ніж за два місяці до його встановлення, та

(2) погодити режим неповного робочого часу з профспілкою / іншим уповноваженим представником працівників. Важливість застосування цих заходів була зазначена Верховним Судом у справі № 766/12431/18 від 28 серпня 2019 року.
Яка заробітна плата встановлюється за неповний робочий час?
За загальним правилом передбачається виплата, пропорційна відпрацьованому часу працівника. Важливе роз'яснення надав Пленум Верховного Суду у своїй Постанові "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" № 13 від 24 грудня 1999 року ("Постанова Пленуму № 13"). Згідно з постановою, робота працівника понад передбачений трудовим договором час, але в межах установленої законодавством тривалості повного робочого часу, не вважається надурочною і оплачується в одинарному розмірі.
Чи має право працівник, що працює у режимі неповного робочого часу, на відпустку?
Так. Працівник має право на щорічну оплачувану відпустку (лист Міністерства праці та соціальної політики України № 472/13/84-09 від 7 серпня 2009 року).
Чи скорочується на одну годину робочий час перед святами для працівника, що працює в режимі неповного робочого часу?
За загальним правилом, робочий час напередодні святкових і неробочих днів не скорочується на одну годину. Однак, якщо працівник працює в режимі неповного робочого часу та працює вісім годин у передсвятковий день, Міністерство соціальної політики України рекомендує скоротити його робочий час на одну годину (Листи № 395/13/116-14 від 28 серпня 2014 року та № 2960/0/107-17/284 від 22 грудня 2017 року).
Чи є будь-який ризик проведення перевірки у разі запровадження режиму неповного робочого часу?
Так. Якщо кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого часу, збільшується на 20 і більше відсотків протягом місяця, це є підставою для проведення перевірки відповідного роботодавця органами праці (пункт 5(6) Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю № 823 від 21 серпня 2019 року).
Коли роботодавець може запровадити зменшення заробітної плати?
Зменшення заробітної плати може застосовуватися тоді, коли завантаженість працівників не змінилася після карантину, але роботодавцю не вистачає коштів для виплати заробітних плат в повному обсязі, і він не планує звільнення. Отже, роботодавець може запровадити зменшення заробітної плати як тимчасовий захід.
Як роботодавець може зменшити заробітну плату за власною ініціативою / у зв'язку із Організаційними змінами?
Таке зниження заробітної плати за ініціативою роботодавця / у зв'язку із Організаційними змінами здійснюється на підставі відповідного наказу роботодавця. Працівник повинен отримати повідомлення про таке зменшення ("Повідомлення про зменшення") не пізніше ніж за два місяці до його запровадження ("Строк попередження"). Потрібно, щоб роботодавець погодив таке зменшення з профспілкою / іншим уповноваженим представником працівників (Лист Державної інспекції України з питань праці № 1276/24/21/01/2216-15 від 20 липня 2015 року).
Як роботодавець може зменшити заробітну плату за угодою між роботодавцем та працівником?
Таке зниження заробітної плати має бути погоджене сторонами. У цьому випадку роботодавець не повинен надсилати Повідомлення про зменшення працівнику протягом Строку попередження, що підтверджується Листом Міністерства соціальної політики України № 413/06/186-15 від 2 жовтня 2015 року.
Чи є якась відповідальність за порушення Строку попередження?
Так. Порушення Строку попередження може бути підставою для задоволення вимог працівника про оплату праці згідно з попередніми умовами за період, на який було скорочено Строк попередження (пункт 12 Постанови Пленуму № 13).
Які документи слід підготувати після зменшення заробітної плати?
Зменшення заробітної плати повинно бути зазначено в колективному договорі, інших внутрішніх документах роботодавця (наприклад, в Положенні про оплату праці) та трудових договорах із працівниками, заробітна плата яких зменшується. Крім того, роботодавець повинен видати наказ з новими умовами оплати праці працівника.
Яка можлива мінімальна заробітна плата у разі її зменшення?
У 2020 році розмір заробітної плати працівника, що працює повний робочий час, повинен становити не менше 4 723 гривні на місяць або 28,31 гривню на годину (приблизно 160 євро та 1 євро).
Чи можна виплачувати заробітну плату, нижчу за мінімальну?
За загальним правилом, ні. Винятки є у таких випадках: невиконання працівником норм виробітку, виготовлення продукції, що виявилась браком, та з інших передбаченим чинним законодавством причин, які були з вини працівника (пункт 12 Постанови Пленуму № 13).
Коли можна застосувати суміщення професій (посад)?
Суміщення професій (посад) ("Суміщення") застосовується, коли є вакантна посада, і працівник може виконувати обов'язки за цією посадою ("Додаткова робота") разом зі своєю основною роботою.
Які основні особливості Суміщення?
Основними особливостями є:

(1) працівник виконує Додаткову роботу для того ж роботодавця;

(2) працівник виконує Додаткову роботу протягом свого робочого часу на основній посаді; та

(3) працівник виконує Додаткову роботу за іншою посадою або бере на себе зобов'язання іншого, тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи.
Яким чином роботодавець може запровадити Суміщення за угодою між працівником та роботодавцем?
У цьому випадку працівник подає роботодавцю заяву про Суміщення, а роботодавець видає відповідний наказ, якщо погоджується з новим графіком роботи цього працівника. В наказі вказують назву професії (посади) Додаткової роботи, умови виконання Додаткової роботи та розмір доплати до посадового окладу за Додаткову роботу ("Доплата") (Роз'яснення Головного управління Держпраці у Херсонській області від 21 квітня 2020 року).
Як роботодавець може запровадити Суміщення у зв'язку із Організаційними змінами?
Суміщення у зв'язку із Організаційними змінами оформлюється наказом роботодавця. У цьому випадку роботодавець повідомляє працівника про Додаткову роботу не пізніше ніж за два місяці до її запровадження. Якщо немає колективного договору, роботодавець повинен узгодити Додаткову роботу та Доплату з профспілкою / іншим уповноваженим представником працівників.
Яка сума Доплати?
Закон визначає цю суму лише для працівника, який працює на підприємстві у державному секторі (наприклад, вищі навчальні заклади). Ця сума становить до 50% від заробітної плати працівника за основну роботу. Отже, підприємства інших галузей промисловості та приватні підприємства як роботодавці можуть передбачати іншу суму Доплати. Однак на практиці більшість приватних компаній застосовують ті ж самі правила.
Чи існують певні особливі правила щодо Доплати?
Якщо є колективний договір, він може передбачати особливі правила щодо Доплати, однак така сума повинна бути в межах розміру заробітної плати за Додаткову роботу. У разі, коли умови про розмір Доплати не були визначені, суд може визначити їх з урахуванням складності роботи, її характеру, обсягу, а також ступеня використання робочого часу та тарифної ставки працівника (пункт 15 Постанови Пленуму № 13).

Крім того, остання практика суду підтверджує необхідність оплати Додаткової роботи (Постанова Верховного Суду у справі № 824/238/19-а від 24 жовтня 2019 року).
Які особливості Додаткової роботи на певний строк?
Строк вказується з самого початку, і після його закінчення працівник виконує лише свою основну роботу.
Які особливості Додаткової роботи без обмеження строку?
У цьому випадку працівник та роботодавець повинні домовитись про припинення Додаткової роботи окремо. Якщо працівник має намір завершити Додаткову роботу, він подає роботодавцю відповідну заяву. Однак, якщо роботодавець ініціює припинення Додаткової роботи, він робить це в порядку, який визначений для Організаційних змін.
Якщо роботодавець не видав наказ про Додаткову роботу, чи буде це Додатковою роботою?
Так. Якщо працівник буде допущений до Додаткової роботи без видачі наказу, це бути вважатися Суміщенням, і такий працівник матиме право на Доплату.
Якщо у вас є питання з трудового та корпоративного права, звертайтеся:

Контакти:
Ілля Ткачук, партнер
+38 044 391 38 53, Illya.Tkachuk@integrites.com
Маєте коментарі? Поділіться своїми думками!
comments powered by HyperComments
Олена Перепелинська
Маєте запитання?
Партнер
Звертайтеся до INTEGRITES Help Desk
Форс-мажор та його вплив на чинні угоди \ вирішення спорів
Ілля Ткачук
Умови праці \ дистанційна робота \ імміграційні питання \ інші запити з трудового права
Вікторія Фоменко
Партнер
Податкові канікули та інші нововведення під час карантину
Олександр Оніщенко
Судочинство \ обмеження господарської діяльності в умовах карантину \ вирішення спорів
Партнер
Партнер
Made on
Tilda